عوامل برنامه :


آخرین غروب
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت شهادت امام حسن عسکری ع تهیه شده است. دراین برنامه سعی شده توسط سه قطعه نمایش مستند ماجرای شهادت امام حسن عسکری ع در فضای اختناق آمیز آن زمان نمایش داده شود و ماجرای امامت حضرت مهدی (عج) در سن خردسالگی به جانشینی پدربزرگوارشان بیان شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال