عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


پدر زندگی
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این برنامه سعی شده سیره و شیوه امامت امام همچنین شرایط حاکم بر امت ایشان در خلافت عباسیان و همینطور زمینه سازی ظهور امام زمان (عج) توسط این امام با استفاده از مداحی ، سخنرانی ، متن، کارشناس و نمایش به مخاطبین معرفی شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 33%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 66%
 

سایر ترکیبی های مناسبتی