عوامل برنامه :

کارگردان : مریم نیکدست
خورشید سامرا
تولید سال 1395   مرکز کهکیلویه و بویر احمد

در این برنامه به سیره ی علوی و جاذبه های معنوی و فردی امام حسن عسگری (ع )پرداخته میشود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال