عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده

گوینده: موسی طالبیان


دهه ولایت
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت سالروز ورود امام خمینی ( ره) به وطن(12/11/95) تهیه شده است. در این برنامه با استفاده از آیتم هایی مثل گفتار مجری، گزارش مستند، نمایش و سرود به تبیین این روز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال