عوامل برنامه :

کارگردان : رشید کوچکی
حدیث بیداری
تولید سال 1395   مرکز ایلام

این برنامه در خصوص مبارزات حضرت امام خمینی (ره) از سال 1342 تا سال 1357 است که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال