عوامل برنامه :

کارگردان : احمد محمدیان
انقلاب در اردبیل
تولید سال 1395   مرکز اردبیل

این برنامه روند انقلاب اسلامی در اردبیل و نقش اقشار مختلف استان در این انقلاب می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال