عوامل برنامه :

کارگردان : فرح غنی زاده
یاشاییش یولوندا
تولید سال 1395   مرکز اردبیل

در این برنامه به تاثیر اسباب بازی در دنیای کودکان پرداخته می شود.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های اجتماعی