عوامل برنامه :

کارگردان : رها بابازاده

گوینده: فاطمه سلطاني


حماسه جاويد
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه ویژه 15 خرداد می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال