عوامل برنامه :

کارگردان : علی نصراله پور

گوینده: مهدی رایجی


در سوگ یار
تولید سال 1395   مرکز گلستان

این برنامه ویژه شب 19 ماه مبارک رمضان است که به چگونگی ضربت خوردن و چگونگی حکومت داری و مسئله خوارج می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال