عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده
ترور عدالت
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت سالروز شهادت حضرت علی (ع) تهیه شده است.در این برنامه با استفاده از آیتم هایی مثل گفتار مجری، نمایش و سرود به تبیین این روز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال