عوامل برنامه :

کارگردان : داوود قمرزاده
نرگس شهیده
تولید سال 1395   مرکز همدان

این برنامه به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا(س) تهیه شده است. در این برنامه با استفاده از آیتم هایی مثل گفتار مجری، کارشناس، موسیقی و سرود به تبیین این روز پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال