عوامل برنامه :

کارگردان : مریم بابایی

گوینده: سیده زهره سیادتی


یاس کبود
تولید سال 1395   مرکز سمنان

این برنامه به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال