عوامل برنامه :

کارگردان : معصومه منصوری
بانوی آفتاب
تولید سال 1395   مرکز زنجان

این برنامه به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال