عوامل برنامه :

کارگردان : حاجیه کوهدرق

گوینده: شهناز امیر ابراهیمی


هنگامه وصل
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه به مناسبت ایام الله دهه فجر است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال