عوامل برنامه :

کارگردان : رها بابازاده

گوینده: فاطمه سلطاني


طلوع فجر
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه به مناسبت دهه فجر می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال