عوامل برنامه :

کارگردان : منوره سادات میرزاده
یک سبد سخن (یک سبد سخن)
تولید سال 1395   مرکز کرمان

این برنامه به معرفی شاعران کرمانی به همراه تحلیل کوتاه شعر هر شاعر می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
یک سبد سخن (11:34 دقیقه)
 
یک سبد سخن (9:42 دقیقه)
 
یک سبد سخن (10:19 دقیقه)
 
یک سبد سخن (10:40 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال