عوامل برنامه :

کارگردان : مهدی سلطانی

گوینده: مهدی سلطانی


روایت راوی (روایت راوی)
تولید سال 1395   مرکز ایلام

این برنامه ها در خصوص معرفی سرداران دفاع مقدس در استان ایلام است که به شرح حال زندگی و دلاوری آنان در دوران جنگ تحمیلی می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
روایت راوی (12:35 دقیقه)
 
روایت راوی (14:24 دقیقه)
 
روایت راوی (15:47 دقیقه)
 
روایت راوی (14:48 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال