عوامل برنامه :

کارگردان : اکرم تاج میر
لبخند (لبخند)
تولید سال 1395   مرکز آبادان

این برنامه مجموعه ای از طنزهای کوتاه رادیویی است.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
لبخند (5:38 دقیقه)
 
لبخند (5:56 دقیقه)
 
لبخند (4:00 دقیقه)
 
لبخند (5:16 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال