عوامل برنامه :

کارگردان : اکرم تاج میر
لبخند (لبخند)
تولید سال 1395   مرکز آبادان

این برنامه مجموعه ای از طنزهای کوتاه رادیویی است.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
لبخند (4:36 دقیقه)
 
لبخند (4:14 دقیقه)
 
لبخند (7:08 دقیقه)
 
لبخند (5:56 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال