عوامل برنامه :

کارگردان : لیلا مویدی

گوینده: هاله خواجه نصیر


حدیث دوست
تولید سال 1395   مرکز البرز

این برنامه به زندگینامه و ویژگی های شخصیتی امام حسن (ع) می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال