عوامل برنامه :

کارگردان : رها بابازاده

گوینده: فاطمه سلطاني


ميلاد نور
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی(ع) است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال