عوامل برنامه :

کارگردان : محمد جعفر نوروزی شاد

گوینده: محمد خوش اخلاق سمیه ملک پور


هنگامه ای در هنگام
تولید سال 1395   مرکز کیش

این برنامه روایت مردم جزیره هنگام از حمله ی ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال