عوامل برنامه :

کارگردان : الهه سلیمی
تهیه کننده : بابک صفی خانیرود آرام
تولید سال 1395   مرکز کیش

این برنامه روایت زندگی شهید آیت الله حقانی در قالب نمایش است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال