عوامل برنامه :

کارگردان : مجتبی طالبی

گوینده: الهام حسینی


مروری بر وقایع تاریخی رمضان کریم (مروری بر وقایع تاریخی رمضان کریم)
تولید سال 1395   مرکز گلستان

این برنامه مروری بر وقایع تاریخی ماه مبارک رمضان است.

مرور وقایع تاریخی ماه مبارک رمضان

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال