عوامل برنامه :

کارگردان : مجتبی طالبی

گوینده: الهام حسینی


مروری بر وقایع تاریخی رمضان کریم ( مروری بر وقایع تاریخی رمضان کریم)
تولید سال 1395   مرکز گلستان

این برنامه مروری بر وقایع تاریخی ماه مبارک رمضان است.

مرور وقایع تاریخی ماه مبارک رمضان

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال