عطر بهشت
تولید سال 1390   مرکز قم

در این ویژه برنامه که به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه علیه¬السلام تهیه شده به بیان جایگاه معصومی و قداست حضرت فاطمه معصومه سلام ا... علیها و ارزش و اهمیت زیارت حضرتشان پرداخته شده است . همچنین دراین ویژه برنامه به شرح کرامت کریمه اهل بیت علیه السلام و شأن و منزلت حضرت فاطمه معصومه سلام ا... علیها در نظر به زائران و شیعیان اشاره شده است .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال