عوامل برنامه :

کارگردان : پروین ساسانی
سوگ پنجمین خورشید
تولید سال 1395   مرکز کرمانشاه

این برنامه به مناسبت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع)تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال