عوامل برنامه :

کارگردان : نعیمه توکلی
در سوگ آفتاب
تولید سال 1395   مرکز یزد

این برنامه ویژه شهادت امام محمد باقر (ع) است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال