عوامل برنامه :

کارگردان : محسن راستاد

گوینده: محمد رضا کبیری


دریای نور(ویژه بزرگداشت علامه مجلسی)
تولید سال 1395   مرکز اصفهان

این برنامه به زندگینامه علامه مجلسی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال