عوامل برنامه :

کارگردان : زهرا پارسا

گوینده: میثم جهانتیغ


علامه مجلسی
تولید سال 1395   مرکز سیستان و بلوچستان

این برنامه به بررسی سیره و شخصیت علامه مجلسی و همچنین آثار این دانشمند بزرگ اسلامی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال