عوامل برنامه :

کارگردان : میلاد منیری

گوینده: مژده طالبی


ارغنون
تولید سال 1395   مرکز اردبیل

این برنامه ها به مناسبت عید سعید قربان تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال