عوامل برنامه :

کارگردان : حاجیه کوهدرق

گوینده: شهناز امیر ابراهیمی


همسفر عشق
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه، ویژه تاسوعای حسینی تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال