عوامل برنامه :

کارگردان : محبوبه ابراهیم زاده

گوینده: محبوبه ابراهیم اده


علمدار کربلا
تولید سال 1395   مرکز فارس

این برنامه به ذکر مناقب حضرت ابوالفضل علیه السلام پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال