عوامل برنامه :

کارگردان : مجید صناعتی

گوینده: نسرین والامقام


عطش عشق
تولید سال 1395   مرکز همدان

در این برنامه با استفاده از متن و شعر و مداحی و گفتگو با یک پیرغلام هم استانی فضائل حضرت ابوالفضل العباس (ع) تبیین گردیده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال