عوامل برنامه :

کارگردان : مجید صناعتی مروت

گوینده: افسانه دستگیرنده


نشان آزادگی
تولید سال 1395   مرکز همدان

دراین برنامه با تجلیل از جایگاه اسرای دشت کربلا در ادامه به آزادگان 8 سال دفاع مقدس و رنجها و مشکلات انان و همچنین شهدای مفقود الاثر پرداخته شده و گزارشگر برنامه با یکی از آزادگان دفاع مقدس به گفتگو پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال