عوامل برنامه :

کارگردان : محبوبه ابراهیم زاده

گوینده: محبوبه ابراهیم اده


آفتاب ولایت
تولید سال 1395   مرکز فارس

این برنامه ویژه شهادت امام سجاد (ع) می باشد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال