عوامل برنامه :

کارگردان : حمید طلایی
نمایش سالهای انزوا (نمایش سالهای انزوا 1)
تولید سال 1395   مرکز آبادان

این برنامه به دوران اسارت ملا صالح پرداخته است.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال