عوامل برنامه :

کارگردان : پریسا امیری

گوینده: پریسا امیری


جلوه ایثار
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال