عوامل برنامه :

کارگردان : کلثوم ملکشاهی فر

گوینده: هدی بیوک زاده


کتاب و کتاب خوانی
تولید سال 1395   مرکز ایلام

این برنامه ویژه روز کتاب و کتاب خوانی است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر ترکیبی های مناسبتی