عوامل برنامه :

کارگردان : افسر صفری

گوینده: فردین جهانتاب


باغ کاغذی
تولید سال 1395   مرکز کهکیلویه و بویر احمد

این برنامه به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال