عوامل برنامه :

کارگردان : علیرضا سازگاری
جلد ماندگار
تولید سال 1395   مرکز یزد

این برنامه به مزایای خواندن کتاب و افزایش اطلاعات عمومی در حوزه های مختلف می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های مناسبتی