عوامل برنامه :

کارگردان : پرویز کتابی

گوینده: مریم رازقی وند


مظلوم سامرا
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان شرقی

این برنامه به مناسبت شهادت امام حسن عسگری (ع) تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال