عوامل برنامه :

کارگردان : رها بابازاده

گوینده: فاطمه سلطاني


راه حقیقت
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال