عوامل برنامه :

کارگردان : زهرا اردستانی

گوینده: مرضیه رفیعی


شب یلدا
تولید سال 1395   مرکز چهار محال و بختیاری

این برنامه ویژه شب یلدا تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال