عوامل برنامه :

کارگردان : محمد میلاد حسینی

گوینده: رویا صنعتی


یلدانامه
تولید سال 1395   مرکز کرمانشاه

یلدانامه با محتوای فرهنگی به مناسبت شب یلدا در آیتم های متنوعی همچون تاریخچه شب یلداومباحث مرتبط با حوزه مردم شناس ،داستان وحافظ خوانی تولید شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال