عوامل برنامه :

کارگردان : نسرین وافی
شب چهره
تولید سال 1395   مرکز یزد

این برنامه به آداب و رسوم ایرانیان در شب یلدا می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال