عوامل برنامه :

کارگردان : رها بابازاده

گوینده: فاطمه سلطاني


پیوند
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این برنامه ویژه روز وحدت حوزه و دانشگاه تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال