عوامل برنامه :

کارگردان : حسین خدادی
نمایش موتور هزار
تولید سال 1357   مرکز البرز

این برنامه ماجرای شخصی به نام امیر که به همراه دوستش سعی دارند جلوی ورود لشکر زرهی قزوین به کرج را بگیرند...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال