عوامل برنامه :

کارگردان : حسین خدادی
نمایش تبعیدگاه (نمایش تبعیدگاه)
تولید سال 1395   مرکز البرز

این برنامه به زندگی یک انقلابی تبعید شده در دوران پهلوی می پردازد.

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال