عوامل برنامه :

کارگردان : زینب اسمی
وورغون
تولید سال 1395   مرکز آذربایجان غربی

این مستند در مورد زندگینامه پیرغلام اهل بیت کربلایی مختار صادق زاده میباشد که سعی شده گوشه ایی از زندگی ایشان را ترسیم کند.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال